VINA FILTER VINA FILTER VINA FILTER
Đặt làm trang chủ
Danh Mục Dịch Vụ
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Mr Liu(Vietnamese)
Mr Liu(Chinese)
Mr Hung I Te
Mr Danny(English)
0251.351.3879
Thông Tin Cần Biết
Tỉ Giá - Giá Vàng
Chứng Khoán
Thời Tiết
Đăng ký nhận tin
Trang Chủ
|
Giới Thiệu
|
Hình Ảnh Công Trình
|
Tin Tức
|
Tuyển Dụng
|
Liên Hệ
|
Công Trình Bảo Vệ Môi Trường :: Hệ Thống Xử Lý Nước Thải
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Áp dụng công nghệ xử lý hiện đại như hiếu khí, kỵ khí và màng lọc sinh học MBR do đó chất lượng nước sau xử lý đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn qui định hiện hành. Nồng độ nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.
Xem tiếp ...
Quảng Cáo
    Lượt truy cập : 726212
    Trực tuyến : Error conecting to database