VINA FILTER VINA FILTER VINA FILTER
Đặt làm trang chủ
Danh Mục Dịch Vụ
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Mr Liu(Vietnamese)
Mr Liu(Chinese)
Mr Hung I Te
Mr Danny(English)
0251.351.3879
Thông Tin Cần Biết
Tỉ Giá - Giá Vàng
Chứng Khoán
Thời Tiết
Đăng ký nhận tin
Trang Chủ
|
Giới Thiệu
|
Hình Ảnh Công Trình
|
Tin Tức
|
Tuyển Dụng
|
Liên Hệ
|
Công Trình Bảo Vệ Môi Trường :: Hệ Thống Xử Lý Khí Thải
HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI
HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI
Khí thải trước tiên được thu gom bằng hệ thống chụp hút, sau đó được dẫn vào các đơn nguyên để xử lý tiếp theo. Khí sau xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.
Xem tiếp ...
Quảng Cáo
    Lượt truy cập : 726198
    Trực tuyến : Error conecting to database