VINA FILTER VINA FILTER VINA FILTER
Đặt làm trang chủ
Danh Mục Dịch Vụ
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Mr Liu(Vietnamese)
Mr Liu(Chinese)
Mr Hung I Te
Mr Danny(English)
0251.351.3879
Thông Tin Cần Biết
Tỉ Giá - Giá Vàng
Chứng Khoán
Thời Tiết
Đăng ký nhận tin
Trang Chủ
|
Giới Thiệu
|
Hình Ảnh Công Trình
|
Tin Tức
|
Tuyển Dụng
|
Liên Hệ
|
Tuyển Dụng
1. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG( 07/03/2019 ) 
1. Vị trí tuyển dụng: Kỹ Thuật Viên công trình 2. Vị trí tuyển dụng: Kỹ Thuật Viên công trình biết về hàn
2. Tuyển Trợ lý( 09/07/2013 ) 
Yêu cầu tiếng hoa
Quảng Cáo
    Lượt truy cập : 726205
    Trực tuyến : Error conecting to database